9C-luokan Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssialue 2015-2016, VÄI